vlag de vlag nl

De ARON heeft een diepgang van 1,25 meter en een hoogte van ca. 4.00 meter boven de waterlijn. Door de talrijke aquaducten en aanwezigheid van beweegbare bruggen echter is er in Friesland en de omliggende provincies een onbegrensd vaargebied ook voor de ARON.

Het vaargebied kunt u op verschillende manieren ontdekken:

  • aan boord bevinden zich actuele waterkaarten van het vaargebied
  • enkele waterkaarten hebben we ingekleurd met de voor de ARON bevaarbare waterwegen
  • we hebben een aantal vaarroutes voor korte en lange periodes voor u verder uitgewerkt

Vaartocht West: ongeveer 45 km.

Gehele route is met de ARON mogelijk. Wellicht in 3 tot 5 dagen!
Graag tijdens uw vaartocht vooraf de havenmeester van de haven bellen waar u denkt te gaan overnachten.

Bij contact met havenmeester altijd vermelden dat u in de lengte moet afmeren aan stuurboordzijde vanwege de lift om aan wal te kunnen gaan met de rolstoel. De lengte van het vaartuig is 15 meter. De diepgang is 1,25 meter.

BB = beweegbare brug
_________________________________________________

Via de Woudvaart, It Nau , P.M.Kanaal  en Jeltesloot  naar  OSINGAHUIZEN > BB brug.

Via de Heegermeervaart naar HEEG. Heeg heeft een passantenhaven.
Afmeren en overnachten is hier mogelijk. Er is tevens 220V walstroomaansluiting aanwezig.
Voor afmeerplaats bellen met havenmeester (0515-442575 )

Verder via de Weideweimerts naar IJLST > BB brug  3 x.

Verder via Bolswarderzijlvaart naar WOLSUM > BB brug.

In BOLSWARD > BB brug – er is een passantenhaven rechts onder de A7 door.         Afmeren en overnachten is hier mogelijk. Tevens 220V walstroomaansluiting.
Graag vooraf bellen met havenmeester 06-51579915.

Verder via Workumertrekvaart naar TJERKWERD > BB brug.

Via Workumertrekvaart naar PARREGA > BB brug.

Via Workumertrekvaart naar WORKUM > BB brug 2 x
Passantenhaven aanwezig, afmeren mogelijk. Tevens 220V walstroomaansluiting.
Graag vooraf bellen met havenmeester 0515-541855)

Verder via de Lange Vliet—Korte vliet—-Yntemasloot—-over het Heegermeer
naar HEEG (verdere info zie hier boven).

Alternatief afmeren en overnachten op een klein eiland: bij scheidingston 107 stuurboord uit.

Verder via Jeltesloot, PM kanaal, It Nau, Woudvaart terug naar Marrenvloot in Sneek.

Goede vaart gewenst met de ARON !

Circa 80 Km 3-5 dagen

Gehele route is met de ARON mogelijk. Wellicht in 3 tot 5 dagen!
Graag tijdens uw vaartocht vooraf de havenmeester van de haven bellen waar u denkt te gaan overnachten. 
Bij contact met havenmeester altijd vermelden dat u in de lengte moet afmeren aan stuurboordzijde vanwege de lift om aan wal te kunnen gaan met de rolstoel. De lengte van het vaartuig is 15 meter. De diepgang is 1,25 meter.

BB = Beweegbare Brug Bb = Bakboord, Stb = Stuurboord

Via de Woudvaart, It Nau, linksaf over het PM-kanaal, Sneekermeer langs het Starteiland.
Starteiland Sneek  is afmeren en overnachten mogelijk tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0515-411322

Over Sneekermeer tussen “de Greate Griene”en “de Lytse Griene”door de Goiïngarypster op.
Via de Noorderoudeweg naar de Joustersluis. Door de sluis via de Jousterzijlroede naar Joure.
Afmeren en overnachten mogelijk, tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0513-410897

Terug weer naar de Jouster Sluis. Bb Alde Wei (2 x BB brug) naar Langweerder Wielen. Bij scheidingston NO 11 naar Bb de Skarsterrien richting Scharsterbrug (2 x BB bruggen). Op het Tjeukemeer betonning aanhouden tot scheidingston FOP 12 over Stb. richting Follega. (1x BB brug). Via de Follegeasloot over de grote Brekken linksaf naar de Lemmer.
Afmeren en overnachten in centrum van Lemmer mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting. Voor afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-561979.

Terug over de Grote Brekken naar de Riensleat. Via de Hjerringsleat, Brandemar, Waldsleat door Sloten  (BB brug € 2.–).
Afmeren en overnachten mogelijk. Geen Walstroom aansluiting. Voor afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-531389.

Via het Sleatermargat over Slotermeer naar Woudsend. 1x BB brug.
In de passantenhaven afmeren. Overnachten mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-591970.

Via de Nieuwe Wimers, Jelstesleat naar P.M.-kanaal en dan links – in noordelijke richting varen. Vervolgens later nog voor het Aquaduct links afslaan en door It Nau en Waldfeart terug naar de haven van Marrenvloot in Sneek.

Wij wensen een goede vaart gewenst met de Aron!

Lengte: circa 80 km 3-5 dagen

Gehele route is met de ARON mogelijk. Wellicht in 3 tot 5 dagen!
Graag tijdens uw vaartocht vooraf de havenmeester van de haven bellen waar u denkt te gaan overnachten. Bij contact met havenmeester altijd vermelden dat u in de lengte moet afmeren aan stuurboordzijde vanwege de lift om aan wal te kunnen gaan met de rolstoel. De lengte van het vaartuig is 15 meter. De diepgang is 1,25 meter.

BB =beweegbare brug –  Bb = bakboord –  Stb = stuurboord


Via de Woudvaart, It Nau en over Bb het PM-kanaal op tot Grou.
In Grou  afmeren en overnachten  in de Passantenhaven mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester: 06-53151298.

Via Pikmeer, de Tijnje, Peanster ie, de Sitebuorster ie, de Lange Lutz door tot aan de Folkertsleat. Dan door de Folkertsleat, Ulekrite naar de passantenhaven Earnewoude.
Afmeren en overnachten mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0511-539222.

Verder via de Lange Sleatten naar het PM-kanaal. Verder via PM-kanaal over Stb. Mearsleat (BB brug) Nw. Kanaal, Skalkedjip, Lange Mear, Langdeel het van Harinxkanaal op tot voorbij de Zwettebrug.
Daarna richting Slauerhofbrug naar het centrum van Leeuwarden (4 x BB bruggen) tot “de Prinsentuin”.
Afmeren is mogelijk langs de graswal midden in het centrum. 

Terugvaart zelfde route via Grou terug naar Sneek OF verlengen met 2 dagen (zie verder).


Aanvullende route vanuit Leeuwarden naar Dokkum   circa 50 km vice-versa

Vanaf Leeuwarden “Prinsentuin”, verder varen door Noorderstadsgracht, Dokkummer Ie, Lekkum, Wijns, Bartlehiem, Burdaard naar Dokkum (totaal 10 x BB bruggen).
In Dokkum  Afmeren en overnachten mogelijk. 220V walstroomaansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester: 0519-294445 of 06-51169054

Bij terugvaart exact dezelfde route tot Leeuwarden en via Grou terug naar Sneek. 

Goede vaart gewenst met de Aron!