vlag de vlag nl

Idee en realisatie

Een zoon in een rolstoel, een vriend in een rolstoel, werken in de watersport sector, wonen in Friesland en niet zelf meer kunnen varen, dat deed steeds meer pijn. In 2005 komt daar verandering is. Met goede vrienden, een overvloed aan ervaringskennis en veel wilskracht ontstaat de idee. We regelen het gewoon zelf en laten een motorjacht voor mensen die helemaal niet of moeilijk kunnen lopen.

Met stoepkrijt werd in een scheepshal de indeling van het ontwerp op de vloer geschetst en ‘getest’ met een rolstoel, het kon! En toen ging het snel. Een stichting (SAWF) werd opgericht, subsidies en fondsgelden werden aangevraagd, een werf werd gevonden. Een jaar later startte de bouw (zie afbeeldingen). Op 20 april 2007 werd de ARON gedoopt door Miss Handicap Roos Prommenschenkel. Geweldig!

Met de nieuwbouw van het 8-10 persoons volledig aangepast motorjacht genaamd  ‘ARON’, gaat voor veel mensen met een beperking een nieuwe wereld open: samen een week op stap, aanleggen wanneer en waar je wilt, zelf sturen, kapitein zijn en een eigen koers bepalen. Eindelijk vrijheid en zelfstandigheid!

Stichting en vrijwilligers 

De SAWF bestaat volledig uit vrijwilligers. Een klein bestuur (3 personen), een vaste groep vrijwilligers en enkele oproepbare sympathisanten. Het bestuur regelt de algemene zaken (contacten, pr en exploitatie),  de vrijwilligers ondersteunen klanten (instructie, proefvaren e.d.). en helpen bij het verrichten van klein onderhoud. De reguliere technische service wordt uitgevoerd door Aquanaut, onze vaste partner bij de verhuur activiteiten.

De exploitatie- en onderhoudskosten van de ARON zijn vrij hoog. Daarnaast hebben we nog een financieringslast die ook de nodige kosten met zich meebrengt. Met de inkomsten van de verhuur kunnen we deze kosten grotendeels dekken. We blijven echter aangewezen op de inzet van vrijwilligers en sponsoren.

Mensen die ons initiatief willen ondersteunen nodigen wij van harte uit om contact op te nemen met de stichting voor deelname.

Onze contactgegevens zijn:
SAWF p/a Bosruiter 30, NL-8532 AA Lemmer – www.sawf.nl
Bankgegevens: NL91 RABO 0111 4676 16

De Vereniging Vrienden van de ARON

De vereniging Vrienden van de ARON is opgericht in 2012 en ondersteunt de SAWF bij het
creëren van maatschappelijk draagvlak, het organiseren van vrijwilligersactiviteiten voor en met de ARON, het verschaffen van financiële steun, het stimuleren van legaten en schenkingen ten bate van de ARON en het organiseren van PR activiteiten voor de ARON. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.
U kunt de vereniging Vrienden van de ARON ondersteunen door deelname in de activiteiten of een gift over te maken op bankrekeningnummer NL05 SNSB 0909 73 15 43 t..n .v. Vereniging Vrienden van de ARON. Natuurlijk kunt U ook vriend worden en de ARON jaarlijks steunen met een vast bedrag. U bent al vriend voor 10 euro per jaar. Bedrijven kunnen bedrijfsvriend worden voor 200 euro per jaar.