vlag de vlag nl

Circa 80 Km 3-5 dagen

Gehele route is met de ARON mogelijk. Wellicht in 3 tot 5 dagen!
Graag tijdens uw vaartocht vooraf de havenmeester van de haven bellen waar u denkt te gaan overnachten. 
Bij contact met havenmeester altijd vermelden dat u in de lengte moet afmeren aan stuurboordzijde vanwege de lift om aan wal te kunnen gaan met de rolstoel. De lengte van het vaartuig is 15 meter. De diepgang is 1,25 meter.

BB = Beweegbare Brug Bb = Bakboord, Stb = Stuurboord

Via de Woudvaart, It Nau, linksaf over het PM-kanaal, Sneekermeer langs het Starteiland.
Starteiland Sneek  is afmeren en overnachten mogelijk tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0515-411322

Over Sneekermeer tussen “de Greate Griene”en “de Lytse Griene”door de Goiïngarypster op.
Via de Noorderoudeweg naar de Joustersluis. Door de sluis via de Jousterzijlroede naar Joure.
Afmeren en overnachten mogelijk, tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0513-410897

Terug weer naar de Jouster Sluis. Bb Alde Wei (2 x BB brug) naar Langweerder Wielen. Bij scheidingston NO 11 naar Bb de Skarsterrien richting Scharsterbrug (2 x BB bruggen). Op het Tjeukemeer betonning aanhouden tot scheidingston FOP 12 over Stb. richting Collega. (1x BB brug). Via de Follegeasloot over de grote Brekken linksaf naar de Lemmer.
Afmeren en overnachten in centrum van Lemmer mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting. Voor een geschikte afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-561979.

Terug over de Grote Brekken naar de Riensleat. Via de Hjerringsleat, Brandemar, Waldsleat door Sloten  (BB brug € 2.–).
Afmeren en overnachten mogelijk. Geen Walstroom aansluiting. Voor een geschikte afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-531389.

Via het Sleatermargat over Slotermeer naar Woudsend. 1x BB brug.
In de passantenhaven afmeren. Overnachten mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een geschikte afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0514-591970.

Via de Nieuwe Wimers, Jelstesleat naar P.M.-kanaal en dan links – in noordelijke richting varen. Vervolgens later nog voor het Aquaduct links afslaan en door It Nau en Waldfeart terug naar de haven van Marrenvloot in Sneek.

Wij wensen een goede vaart gewenst met de Aron!