vlag de vlag nl

Lengte: circa 80 km 3-5 dagen

Gehele route is met de ARON mogelijk. Wellicht in 3 tot 5 dagen!
Graag tijdens uw vaartocht vooraf de havenmeester van de haven bellen waar u denkt te gaan overnachten. Bij contact met havenmeester altijd vermelden dat u in de lengte moet afmeren aan stuurboordzijde vanwege de lift om aan wal te kunnen gaan met de rolstoel. De lengte van het vaartuig is 15 meter. De diepgang is 1,25 meter.

BB =beweegbare brug –  Bb = bakboord –  Stb = stuurboord


Via de Woudvaart, It Nau en over Bb het PM-kanaal op tot Grou.
In Grou  afmeren en overnachten  in de Passantenhaven mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester: 06-53151298.

Via Pikmeer, de Tijnje, Peanster ie, de Sitebuorster ie, de Lange Lutz door tot aan de Folkertsleat. Dan door de Folkertsleat, Ulekrite naar de passantenhaven Earnewoude.
Afmeren en overnachten mogelijk. Tevens 220V walstroom aansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester 0511-539222.

Verder via de Lange Sleatten naar het PM-kanaal. Verder via PM-kanaal over Stb. Mearsleat (BB brug) Nw. Kanaal, Skalkedjip, Lange Mear, Langdeel het van Harinxkanaal op tot voorbij de Zwettebrug.
Daarna richting Slauerhofbrug naar het centrum van Leeuwarden (4 x BB bruggen) tot “de Prinsentuin”.
Afmeren is mogelijk langs de graswal midden in het centrum. 

 Terugvaart zelfde route via Grou terug naar Sneek OF verlengen met 2 dagen (zie verder).


 Aanvullende route vanuit Leeuwarden naar Dokkum   circa 50 km vice-versa

Vanaf Leeuwarden “Prinsentuin”, verder varen door Noorderstadsgracht, Dokkummer Ie, Lekkum, Wijns, Bartlehiem, Burdaard naar Dokkum (totaal 10 x BB bruggen).
In Dokkum  Afmeren en overnachten mogelijk. 220V walstroomaansluiting.
Voor een afmeerplaats tijdig bellen met de havenmeester: 0519-294445 of 06-51169054

Bij terugvaart exact dezelfde route tot Leeuwarden en via Grou terug naar Sneek. 

Goede vaart gewenst met de Aron!